Oferta

Wycena nieruchomości to proces, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości dla różnych celów przy zastosowaniu odmiennych podejść, metod i technik. Przedmiotem szacowania są głównie nieruchomości, ale także inne składniki mienia.

Zakres usług obejmuje wyceny: 

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
  • działek gruntu (działki budowlane, rekreacyjne)
  • gruntów rolnych
  • gruntów leśnych
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości lokalowych
  • lokali mieszkalnych
  • lokali użytkowych
 • nieruchomości budynkowych
 • przedsiębiorstw
 • ograniczonych praw rzeczowych
  • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
  • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • innych nieruchomości.

Kancelaria sporządza wyceny nieruchomości dla następujących celów:

 • transakcji kupna / sprzedaży

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy

 • postępowań administracyjnych (aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, itp.)

 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

 • postępowań sądowych

 • podatkowych i ubezpieczeniowych

 • innych nietypowych zleceń.

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym w formie niezależnej i obiektywnej opinii autorskiej o wartości nieruchomości. Może on być wykorzystywany tylko do celu, dla którego został opracowany. Termin jego ważności – 12 miesięcy, licząc od daty sporządzenia. Po tym czasie aktualność operatu szacunkowego może potwierdzić autor poprzez umieszczenie w nim stosownej klauzuli.

Członek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
Uprawnienia 6705

kontakt

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
Iwona Wiącek

Wiśniowa Poduchowna 26
28-200 Staszów
nip 866 157 37 54

515742748
www.rzeczoznawcastaszow.com
iwona.wiacek4@gmail.com